sábado, noviembre 17, 2012

El Área Metropolitana de Barcelona discrimina al castellano.

El Reglamento Orgánico del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) discrimina al castellano. Dicho reglamento está aprobado por CiU, PSC, ERC y ICV-EUiA:

Article 2. 
La llengua pròpia de l’AMB és el català. En conseqüencia, el català ha de ser la llengua d’ús normal i general en les manifestacions orals i/o escrites de la institució, sens perjudici del dret que empara a tots el ciutadans a dirigir-se i expressar-se davant la institució en llengua castellana, i a obtenir-ne la documentació que sol·licitin en aquesta llengua.

No hay comentarios: